ДЗОДЗӦГЪЯС
Эн на слӧймӧй гажтӧмтчӧмтӧ дзебны, А со колӧ выльысь мунны-лэбны. «Бара арыд кӧзяйкаӧн вӧтлӧ», — Шӧпкӧдӧны дзоръяс ӧта-мӧдлы. Кутшӧм бара-й сьӧлӧм татчӧ колӧ?! Еджыд лымйӧн гӧнныд усьӧ-кольӧ. Кӧсынкаӧн ӧвта сьӧд чут быртӧдз. Аддзысьлытӧдз, ёртъяс! Аддзысьлытӧдз...

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1