ГИЖНЫ ЭСЬКӦ КЫВБУР
Гижны эськӧ сэтшӧм кывбур, Медым вӧлі лысва войт кодь, Медым енэжӧдзыс лыбис, Медым вӧлі сӧстӧм мойд кодь. Гижны эськӧ сьыланкывсӧ Асъя рулысь, зумыш козлысь, Босьтны эськӧ мен пӧсь кывсӧ Бипур рӧма пелысь розлысь. Корсьны эськӧ сэтшӧм кывъяс, Медым йиджис сьӧлӧм-вирад. Войвыв вӧрлӧн пожӧм йывъяс, Гашкӧ, найӧ тіян сирад? Гашкӧ, сэтшӧм кывъяс эмӧсь Векни вӧрса ордым вылас? Гашкӧ, мыръяс бокас, сэнӧсь, Кӧні йӧлӧгаыс кылӧ? Сійӧс тӧвруыслысь кора — Мыла мича сьыланкывсӧ, Медым войвыв юяс дорас Коми войтыр сійӧс кывзӧ.
Гижӧд
Гижны эськӧ кывбур
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1