ВИЧЧЫСЬӦМ
Кык вежон чӧж нин гӧна шапка зэлӧдӧ. Кык вежон чӧж нин гынсапӧгӧй дзескыд. А мамӧй оз и мудзлы, ропкӧ-велӧдӧ: «Эн сибӧд, бара-й, мартлысь муртса несйӧм». Дас нёль лун чӧж нин увлань юра олӧмыс. Быд войӧ небыд кымӧръясті уя. А мамӧ ассьыс: «Дзикӧдз, нылук, омӧльтчин». А ме эг омӧльтчы, ме петі муслун туйӧ...

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1