БЫДӦНЛӦН АСЛАС
Быдӧнлӧн аслас олӧм и вылӧм, Быдӧнлӧн аслас бӧрдӧм и сьылӧм. Быдӧнлӧн аслас выльыс и важыс, Быдӧнлӧн аслас шудыс и гажыс. Быдӧнлӧн аслас сиктыс и гортыс, Быдӧнлӧн аслас медся бур ёртыс. Быдӧнлӧн аслас морттуйыс, сямыс, Быдӧнлӧн аслас батьыс и мамыс. Быдӧнлӧн аслас чойыс и вокыс, Быдӧнлӧн аслас мырсьӧмыс, нокыс. Быдӧнлӧн аслас бурыс и шаньыс, Быдӧнлӧн аслас понйыс и каньыс. Быдӧнлӧн аслас ваыс и вӧрыс, Быдӧнлӧн аслас кыйдӧсыс, кӧрыс. Быдӧнлӧн аслас синмыс и пельыс, Быдӧнлӧн аслас пӧлыс и челядь. Быдӧнлӧн аслас вевтыс и подйыс, Быдӧнлӧн аслас воськолыс, шодйыс. Быдӧнлӧн аслас ямлӧм и тулӧм, Быдӧнлӧн аслас чужӧм и кулӧм.
Гижӧд
Быдӧнлӧн аслас
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1