БАДДЬӦЙ, ТЭ, БАДДЬӦЙ...
Баддьӧй, тэ, баддьӧй, тэ, мый чӧв сулалан? Баддьӧй, тэ, баддьӧй, тэ, мый нӧ шогалан? Али лэчыд, крут зэрыс кортӧ гылӧдӧ? Али тэнсьыд Эжваыс вужтӧ кырӧдӧ? Мунісны кык молодеч бадь пу дінтіыс, Кералісны бадь пусӧ дзик вуж дінтіыс, Вӧчисны сэсь аслыныс пыж да пелыс гоз, Босьтісны тшӧтш нывкаӧс гортӧ мунігмоз. Пуксьӧдісны нывкаӧс шӧракостаныс, Нылыс сэні шогалӧ, киссьӧ синваыс. — Нылӧй, тэ, ныланӧй, мый чӧв пукалан? Нылӧй, тэ, ныланӧй, мый нӧ шогалан? Али гортад жаль коли тэнад ай-мамыд? Али гортад жаль коли посни чой-вокыд? Али гортад жаль коли дона рӧд-вужыд? Али тэнӧ эновтіс аслад мусукыд? — Ог ме жалит ай-мамӧс, посни чой-вокӧс, Нинӧмысь мен жалитны ассьым рӧдняӧс. Вӧліс менам муса морт, нинӧм норасьны, Ёна менӧ радейтіс, воліс корасьны. Торкисны тай ныв шудӧс аслам ай-мамӧй. Менам аслам ай-мамӧй, дона рӧдняӧй: Гӧтралісны жӧникӧс, менам шог вылӧ, Менам шог вылӧ, ичӧт чой вылӧ.
Гижӧд
Баддьӧй, тэ, баддьӧй...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1