АДДЗЫСЬӦМ
Лӧзов енэжсянь Сераліс шонді, Сявкйис му вылын Вералан луч. Кежи ыб вылӧ Векньыдик сёнті, Кытысь му пластсӧ Синнад он судз. Петысь ӧзимыс Вӧччӧма шӧвкӧ. Вижӧ пасьтасьысь Том кыдз пу вӧр Гусьӧн шӧпкӧдчис Вильшасьысь тӧвкӧд, Коді воліс И котӧртліс бӧр. Раскын лэбачлысь Тувсовъя сьылӧм Йӧла паськӧдіс Став мувывтыр. Водзын тракторлӧн Жургӧм шы кыліс, Сэсся меланьӧ Матыстчис ныр. Рульнас веськӧдліс Мелі да ласков Нывка — томиник — Нюмыс оз кус. Мусӧ вольсаліс Мичаа, пластӧн. Сійӧ гӧр улысь Кайыштіс бус. Дзорги сы вылӧ, Ӧвтышті киӧн. Шуи меліа: — Шуда тэд удж! Мыйла нюмъялан? — Бергӧдчис сійӧ, Ӧти здук кежлӧ, Сувтыштліс сутш. — Волы гожӧмнас Му вылас татчӧ, Кежав вундігӧн, Кор воас ар; Сэки тӧдмалан, Сэки и аддзан... — Водзлань «вороныс» Воськовтіс — яр. Дыр на видзӧді Том нывка бӧрысь. Сійӧ вынйӧрлы Шензи ме дыр. Эз нин бергӧдчыв, Ылыстчис гӧрысь, Сэсся вочасӧн Саяліс пыр. * * * Лэбисны лунъяс Юсьяс моз зіля. Шондіыс петӧ... Ёна нин сёр. Том кыдз пу раскын Ыркыд тӧв тільӧ, Нетшкӧ да нӧбалӧ Ыргӧн кодь кор. Мӧдӧдчи му вылӧ, Тулыснас кӧні Томиник нывка Новлӧдліс гӧр. Мӧвпала аслым: Тӧдас-ӧ ӧні? Оз-ӧ ло мунны Аддзысьтӧг бӧр? Рас сайсянь петі, Веськыда дзорга, Водӧма кытчӧ Ӧтувъя му. Неылын месянь Машина торгӧ, Вундӧ и вартӧ Зарниа сю. Гырысь шеп сунлӧ Ӧт-мӧдар вожӧ (Казялі нывлысь Тулысся нюм); Машина бӧрся Котӧрта чожа. Юр вемӧ кыптӧ Мичаник дум. — Видза, том ёртӧй! Тӧдін-ӧ менӧ? Том нывка меланьӧ Бергӧдіс юр, Видзӧдліс нюмӧн. — Виччыси тэнӧ. Мый шуан ӧні? Кывйӧй эз сюр. Сьӧкыд да гырысь Копрасис шептыс. Вӧрӧкас няньыс Пев пом кодь нач. Ме вылӧ сійӧ Синъяссӧ лэптіс, Гажаа нюммуніс, Серӧктіс надз. Рытъя нин кадыс, Саяліс шонді, Ывлаыс рӧмдӧ Вочасӧн пыр. Нывкакӧд кыкӧн Восьлалам сёнті, Сёрнитам сыкӧд Нюмъялігтыр.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1