АДА-РАЯ КОСТЫН
Кӧлӧкӧльничаӧ кайи Таво ыджыд лунӧ. Сэні вылын, быттьӧ райын, Бовгысь вӧлі уна. Кор ме бӧрлань мӧді улӧ, Кузь пос йывсянь уси, — Места вылын быттьӧ кулі... Ог тӧд, дыр-ӧ узи. Коркӧ садьӧй кутіс воны, Дзикӧдз сэсся ловзи: Гӧгӧр видзӧдлі да ёна Первойсӧ ме повзи. Кык ныв босьтӧмаӧсь менӧ Ӧтар-мӧдар бокӧд: «Ми пӧ гортад нуам тэнӧ, Чегис-эз нӧ кокыд?» Ӧтиыслы нимыс Ада, Мӧдыс вӧлі Рая... Гашкӧ веськалі ме адӧ, Эз кӧ вӧвны найӧ. Он и тӧдлы, кокӧн-юрӧн, Ловйӧн олігкості Бордтӧг лэбалігӧн сюран Ада-Рая костӧ.
Гижӧд
Ада-Рая костын
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1