«ШАНЬ» ИСПРАВНИК


Вот ӧтчыд Ласей дядьӧс кучкаліс старшина. Кучкаліс сыысь, мый Ласей дядь эз босьт сы водзын шапкасӧ.

Ласей дядь котӧртіс урадник дінӧ,

— Мый тэныд колӧ? — юалӧ урадник.

— Менӧ старшина колскӧдіс, — шуис Ласей дядь. — Ме сы вылӧ закон корся.

— Менам законыд абу ылын, — вочавидзис урадник да пӧвсаліс сабля пуртӧснас Ласей дядьӧс. — Со, колӧкӧ, тэныд и закон! Некор эн норась старшина вылӧ.

«Абу тай шань урадникыд», — думыштіс Ласей дядь да муніс станӧвӧй дінӧ.

— Мыйла локтін? — букышӧн видзӧдліс станӧвӧй.

— Менӧ, ваше благородие, старшина да урадник нӧйтісны, — висьталіс Ласей дядь. — Ме на вылӧ закон корся.

— Тэныд закон колӧ? Петкӧдла, колӧкӧ, тэныд и закон, — чеччис улӧс вывсьыс станӧвӧй да дӧвкнитіс кулакӧн балябӧжас Ласей дядьлы. — Но, тӧдан он, кутшӧм законыд? Некор сэсся эн элясь начальство вылӧ!

«Станӧвӧйыд абу жӧ тай шань», — думыштіс Ласей дядь да мӧдӧдчис карӧ исправник дінӧ.

А исправникыд карад медся ыджыд начальник. Сы водзын весиг понъяс тіралӧны, а йӧз йывсьыд нинӧм и сёрнитны.

Пырис Ласей дядь исправник ордӧ да кутіс муӧдз копрасьны. Быд копыртчигӧн плешнас джоджӧ клён да клён. Видзӧдліс исправник сы вылӧ да юаліс:

— Мый тэныд, сьӧд мужик, колӧ?

— Менӧ, ваше благородие, куимӧн зумӧдісны.

— Коді?

— Медводдзаыс старшина, мӧдыс — урадник, коймӧдыс — станӧвӧй. Ме локті на вылӧ закон корсьны.

— Ме тэныд, сьӧд мужик, законтӧ ог понды петкӧдлыны, — серӧктіс исправник. — Менам киӧй лым кодь еджыд, а тэ мыссьытӧм. Верма ляксьыны. Мун бурӧн гортад да некор сэсся эн норась гырысь йӧз вылӧ.

Ласей дядьлы зэв нимкодь лои татшӧм мелі кывъяс кывзӧм бӧрын. Муніс сійӧ гортӧ да кутіс висьтавлыны аслас ёртъясыслы:

— Шань жӧ миян исправникыд. Эз тай, майбыр, равӧст ме вылӧ, эз кучкы, эз зургы, а сьӧлӧмсяньыс мекӧд варовитыштіс да тшӧктіс гортӧ мунны. Зэв шань!


Гижӧд
«Шань» исправник
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1